Strumienie deszczu ustały, chmury rozpierzchły się, a oczom ludzi ukazało się ogromne słońce. Najświętsza Maryja Panna dała znak, potwierdzając prawdziwość swojego przesłania tysiącom wiernych, stali się oni Świadkami Cudu Słońca. Te niezwykłe wydarzenia miały miejsce 13 października 1917 roku w Fatimie.
Zamów książkę: Świadkowie Cudu Słońca
Matka Boża zapewniła wiernych zgromadzonych na Fatimskim Wzgórzu, że wyprosi im u Swego Syna wiele łask.
Cud Słońca sprawił, że miliony osób powróciło do Boga.
Czy znasz tajemnice przekazane w Fatimie przez Matkę Bożą? Czy chcesz poznać historię Cudu Słońca? Czy pragniesz otrzymać różaniec wykonany z okazji jubileuszu Objawień Fatimskich?
Zamów książkę Świadkowie Cudu Słońca, która jest najwierniejszym świadectwem troski, jaką otacza nas Najświętsza Maryja Panna. Z książką otrzymasz od nas dar w postaci pięknego różańca, wykonanego specjalnie dla uczczenia jubileuszu objawień w Fatimie.
Książka została napisana przez znanego katolickiego dziennikarza Johna M. Hafferta. Nie zawiera męczących teorii ani spekulacji, lecz obiektywnie relacjonuje fakty.
Poznaj niesamowite historie świadków Fatimskiego Cudu.


DOŁĄCZ DO MILIONÓW WIERNYCH GŁOSZĄCYCH
ORĘDZIE FATIMSKIEJ PANI
Zamawiam szt. książki Świadkowie Cudu Słońca (jej koszt to 9 zł za 1 egz.),
z którym otrzymam jako prezent jubileuszowy różaniec.
Instytut pokrywa koszty wysyłki.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną.
 
WYŚLIJ
Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków oraz Fundację Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (współadministratorzy danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO), b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu ze Stowarzyszeniem i Fundacją w związku z ich celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia i Fundacji.
Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Stowarzyszenie i Fundację, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f RODO.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie zamówienia i wsparcie akcji. Stowarzyszenie jako Współadministrator jest odpowiedzialne wobec Państwa za umożliwienie wykonywania Państwa praw. Niezależnie od tego ustalenia, mogą Państwo wykonywać swoje prawa również wobec Fundacji. W takim przypadku Fundacja przekaże Państwa żądanie Współadministratorowi, który zrealizuje żądanie. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia i Fundacji usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 
"Świadkowie Cudu Słońca" to inicjatywa Instytutu im. Ks. Piotra Skargi, ul. Augustiańska 28, 31-064 Kraków