Matka Boża zapewniła wiernych zgromadzonych na Fatimskim Wzgórzu, że
wyprosi im u Swego Syna wiele łask.


Cud Słońca sprawił, że miliony osób powróciło do Boga.

Czy znasz tajemnice przekazane w Fatimie przez Najświętszą Panienkę?
Czy chcesz poznać historię Cudu Słońca?
Czy pragniesz otrzymać różaniec wykonany z okazji jubileuszu 90-lecia objawień fatimskich?

Zamów książkę „Świadkowie Cudu Słońca”, która jest najwierniejszym
świadectwem troski jaką otacza nas Najświętsza Maryja Panna. Z książką
otrzymasz od nas dar w postaci pięknego różańca, wykonanego specjalnie
z okazji jubileuszu 90-lecia objawień fatimskich.


Książka została napisana przez renomowanego badacza Johna M. Hafferta.
Nie zawiera męczących teorii ani spekulacji, lecz obiektywnie relacjonuje fakty.
Książka została już przetłumaczona na pięć języków na całym świecie.


Poznaj Świadectwa naocznych świadków Fatimskiego Cudu.

Dołącz do milionów wiernych głoszących prawdy objawione przez Najświętszą Panienkę.

Ofiaruj swoim bliskim egzemplarz książki „Świadkowie Cudu Słońca”
wraz z różańcem.
 
 

Zamawiam egz. książki "Świadkowie Cudu Słońca" (jej koszt to 9 zł za 1 egz.),** z którym otrzymam jako prezent jubileuszowy różaniec.
Instytut pokrywa koszty wysyłki.
 
adres e-mail *:
tytuł *:
imię * (np. Janina):
nazwisko * (np. Kowalska):
ulica * (np. ul. Ks. Piotra Skargi):      
kod pocztowy * (np.: 30-039):
miejscowość * (np.. Kraków):
telefon * (np.. 0-12 423-44-23):
 


Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną. *
* pola obowiązkowe.

Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Fundację Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków oraz Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (współadministratorzy danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z Fundacją i Stowarzyszeniem w związku z ich celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Fundacji i Stowarzyszenia. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Fundację i Stowarzyszenie, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f RODO.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie zamówienia. Fundacja jako Współadministrator jest odpowiedzialna wobec Państwa za umożliwienie wykonywania Państwa praw. Niezależnie od tego ustalenia, mogą Państwo wykonywać swoje prawa również wobec Stowarzyszenia. W takim przypadku Stowarzyszenie przekaże Państwa żądanie Współadministratorowi, który zrealizuje żądanie. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Fundacji, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Fundacji i Stowarzyszenia usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych. ;

** Niniejsza kwota jest sugerowanym datkiem na pokrycie kosztów związanych z produkcją zamawianych materiałów.
"Świadkowie Cudu Słońca" to inicjatywa Instytutu im. Ks. Piotra Skargi, ul. Augustiańska 28, 31-064 Kraków

www.piotrskarga.pl